برنامه سالانه و تقویم اجرایی

سرویس اقتصادی فردا: با توجه به اهمیت قابل توجه نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ذکر این نکته لازم است که بهترین نوع برنامه سالانه در واقع برنامه ای است که به صورت واقعی و مکتوب و به صورت مستند سازی شده و مصور توسط مدیر و سایر عوامل آموزشی نگارش شده باشد.در واقع برنامه سالانه مدارس در مقاطع مختلف تابعی از مجموعه امکاناتی است که به مدیران مدارس در راستای عمل به چشم انداز ها و چالش های موجود اختصاص داده شده است.همچنین بودجه مدارس و تاثیر آن بر نوع و کیفیت اقدامات قابل اجرای در مدرسه امری اجتناب ناپذیر است.

بهترین شیوه نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدیران ۹۸-۱۳۹۷

برنامه سالانه در مقاطع مختلف و مدارس دولتی و غیر دولتی

در رابطه با برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس مختلف اعم از عادی و دولتی ، هیئت امنایی، شاهد ، استثنایی و ...باید اذعان نمود که با توجه به سطح علمی متفاوت دانش آموزان در این نوع مدارس و همچنین بودجه های مختلفی که در این مدارس اختصاص داده می شود لذا برنامه سالانه مدرسه در این نوع آموزشگاه ها با هم تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد.

در واقع میان مدرسه شاهد و غیر انتفاعی که بودجه بسیار زیادی دارند و یک مدرسه عادی دولتی که به سختی از عهده مخارج آب و برق مدرسه بر می آیند از لحاظ امکانات رفاهی پیش بینی شده در مدرسه تفاوت های زیادی وجود دارد.همچنین سطح علمی دانش آموزان استثنایی به آنها اجازه نمی دهد که مانند دانش آموزان عادی و خاص برنامه های آموزشی سطح بالاتر و خارج از برنامه داشته باشند.

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار ، نوعی از برنامه سالانه است که به جرئت می توان گفت اگر واقعا توسط مدیران مدارس اجرایی شود شاهد تغییرات شگرفی در عرصه آموزش و پرورش در جامعه خواهیم بود. مدیران مدارس متوسطه اول و دوم با این نوع طرح آشنایی کامل دارند. متاسفانه امروزه بودجه قابل توجهی به عرصه آموزش و مخصوصا مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم اختصاص داده نمی شود. چرا که مدیران مدارس در راستای اجرایی نمودن برنامه های خود و مخصوصا طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار نیازمند بودجه لازم و کافی در این عرصه هستند.

برنامه سالانه مدارس ابتدایی

در مدارس ابتدایی برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر صورت می پذیرد.برنامه سالانه طرح تدبیر در واقع نوعی از نگارش برنامه سالانه است که در مقطع دبستان برنامه ریزی و تدوین می گردد.علاوه بر مدیران مدارس سایر معاونین مدرسه اعم از معاون آموزشی، معاون پرورشی ، معاون اجرایی و معاون عمومی نیز به طراحی و تنظیم برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر می پردازند.

در ضمن نکته ای که از اهمیت خاصی برخورددار است این است که در برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر فرم ها و بخش هایی پیش بینی شده است که می بایست مدیران و سایر عوامل آموزشی تمامی آن قسمت ها را به طور دقیق پر نمایند چرا که این مباحث تاثیر زیادی در آینده دانش آموزان و سطح علمی و تربیتی آنان و همچنین ارزیابی و ارزشیابی پایان سال دارد.

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر یا همان طرح تدبیر ابتدایی به مدیران این مقاطع کمک می کند که بتوانند ارتباط دقیق و درستی با دانش آموزانی که تازه پا به عرصه اجتماع نهاده اند برقرار نمایند.همچنین اولیای دانش آموزان در این نوع برنامه ریزی به صورت کاملا جدی و تنگاتنگ می توانند در جریان کلیه فاکتورهای آموزشی و تربیتی در رابطه با فرزندشان قرار گیرند. این نوع برنامه حدود سه سالی است که در آموزش و پرورش در جریان است و هر ساله تغییرات چشمگیری در این برنامه به جهت اجرایی شدن بهتر صورت می پذیرد.


معرفی منبع قوی نمونه های برنامه سالانه مدارس

با توجه به مطالبی که بیان گردید مدیران و همچنین معاونین آموزشی مدارس در راستای نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار نیازمند منبعی قوی و قابل دسترس جهت استفاده از بهترین نمونه های اجرایی شده در کشور هستند. منبع مهمی که مدیران می توانند از آن به عنوان الگو و نمونه از آن استفاده نمایند سایت بانک فایل پژوهشی معلمان است. مدیران مدارس مختلف می توانند با مراجعه به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان از نمونه های دقیق برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار و برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر استفاده نمایند. همچنین در این پایگاه نمونه های کاملی از برنامه سالانه سایر پست های سازمانی نیز از قبیل معاون آموزشی ، معاون اجرایی ، معاون عمومی ، معاون فناوری و مربی بهداشت نیز موجود است.

منابع : بانک فایل پژوهشی معلمان - فردا نیوز


/ 0 نظر / 36 بازدید